Měsíc: Listopad 2023

Učební plány pro mezigenerační komunitní akce na podporu inkluze (LISTEN projekt)

Přinášíme vám výstup mezinárodního projektu LISTEN, jehož přípravu koordinoval spolek Family and Job a z něhož máme největší radost: LISTEN Toolkit neboli sadu učebních plánů pro učitele, která zahrnuje 16 učebních plánů pro mezigenerační komunitní aktivity, rozdělené do 4 hlavních okruhů: a) rodina, b) město a místní komunita, c) země a kultura, d) planeta a … Continued

Projekt LISTEN vytvořil nástroj pro evaluaci

Při práci s dětmi ve zranitelné situaci je vhodné sledovat a vyhodnocovat interakce a pokroky dítěte nebo to, jak reaguje na řízené aktivity. Proto naši partneři v rámci projektu LISTEN připravili jednoduchý nástroj pro hodnocení, který si můžete stáhnout níže. Nástroj obsahuje: Deník sociálních kompetencí – sledování, měření a vyhodnocování osvojování klíčových kompetencí dětmi a … Continued

Projekt LISTEN se chýlí ke svému závěru

Mezinárodní projekt LISTEN zaměřený na problematiku sociální inkluze v předškolním vzdělávání, a především začleňování znevýhodněných dětí s využitím přístupů mezigenerační solidarity, se přehoupnul do své finální fáze. UZAVŘENÍ BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVACÍHO KURZU V druhé čtvrtině roku proběhl bezplatný vzdělávací kurz zaměřený na téma sociální inkluze v předškolním vzdělávání. Kurz proběhl na online platformě, byl dostupný v angličtině i češtině … Continued

Smyslů plná zahrada pro děti z jesliček

Dětská skupina Jesle Little Heroes se díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí dočká krásné zahrady s názvem Smyslů plná zahrada. Uprostřed hlavního města tak vytvoříme zelenou oázu, díky které přispějeme ke zlepšení klimatických podmínek a zadržování vody v krajině. Rozmanitost v osazení rostlin povede k zachování druhové rozmanitosti hmyzu, kterého v městských aglomeracích hojně … Continued