O nás

Family and Job

Family and Job je zapsaným spolkem založeným v roce 2013. Tato zájmová nezisková organizace slučuje fyzické i právnické osoby za účelem prosazování společného zájmu, jímž je slaďování soukromého a pracovního života. Spolupracujeme se zaměstnavateli, rodiči, předškolními zařízeními a dalšími organizacemi, které se na politice slaďování obou sfér chtějí aktivně podílet. Naše aktivity spočívají v propagování myšlenky slaďování, jejím rozšiřování do všech odvětví pracovního trhu i ve sdílení kontaktů, zkušeností a know-how mezi jednotlivými členy.

Partnerskou organizací naší platformy se může stát právnická i fyzická osoba, zaměstnavatel i organizace, jejíž činnosti jsou v souladu s cíli a posláním platformy.

Family and Job z.s.
Sídlo: Na Podkovce 205/20, Praha 4 – Podolí 147 00
Korespondenční adresa: Na Podkovce 205/20, Praha 4 – Podolí 147 00
IČ: 02383314

Výroční zpráva za rok 2021 ke stažení

Výroční zpráva za rok 2020 ke stažení

Výroční zpráva za rok 2019 ke stažení

Výroční zpráva za rok 2018 ke stažení

Výroční zpráva za rok 2017 ke stažení

Vzdělávání zaměstnanců členů Family and Job z.s.

Podpora v oblasti vzdělávání pro zaměstnance členů Family and Job z.s., hrazena z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu, číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010807.

Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu mohou členské firmy v síti Family and Job z.s. vzdělávat své zaměstnance ve vybraných oblastech až tři roky zdarma.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt plynule navazuje na projekt, který byl realizován již od února 2017. Má ambici přinést školeným větší odborný rozhled a možnosti kariérního rozvoje a jejich zaměstnavatelům – našim členům – profesionální a spokojené zaměstnance a zaměstnankyně.

Jsme zapojeni v projektu LISTEN: Community Learning for Social Inclusion.

 

 

 

Work-life balance

Pro to, o co ve Family and Job usilujeme, se od 70. let 20. století vžil termín work-life balance neboli „rovnováha mezi pracovním a osobním životem“. Dnes se s tímto označením setkáte hlavně v souvislosti se společenskou odpovědností firem (CSR). Zaměstnavatelé, kteří vycházejí vstříc rodinnému životu zaměstnanců (volnou pracovní dobou, firemní školkou či dalšími benefity), tím ovšem nejen přispívají ke společnému dobru, ale také zvyšují svou atraktivitu a prestiž. Díky tomu mají větší šanci získat kvalifikované a loajální zaměstnance a uspět tak mezi konkurencí.

V rámci work-life balance firmy nejčastěji poskytují následující benefity

  • Zařízení péče o děti či příspěvky na tato zařízení (školky, dětské skupiny)
  • Flexibilní pracovní doba a homeoffice
  • Podpora mužů a žen na mateřské a rodičovské dovolené
  • Umožnění péče o seniory a nemocné členy rodiny
  • Family friendly prostředí

Byli jsme koordinátorem projektu ProChil, jehož cílem bylo vytvořit vzdělávací kurz pro chůvy pečující o děti do tří let. V rámci projektu si 7 partnerů ze 6 zemí vyměňovalo zkušenosti s ranou péčí o děti a společně vytvořilo výstupy, které můžete stáhnout na webu www.familyandjob.eu. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Více informací.

Byli jsme realizátorem projektu 2generace: Podpora seniorů prostřednictvím mezigeneračních aktivit, více viz www.2generace.cz

Projekt je podpořen v rámci OP Praha – pól růstu ČR.

V Kolíně realizujeme projekt s názvem Zahrada všech generací (v rámci výzv yNPŽP 7/2019). Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

 

Logo Jesle Školky

Dětské skupiny Family and Job

Vyberte si tu svou…

Mgr. Daniela Celerýnová, DiS

Zakladatelka organizace Family and Job

Daniela je zakladatelkou organizace Family and Job. Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci v oboru pedagogika-sociální práce a Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Kroměříži, obor sociální pedagogika. Tématu work-life balance se věnuje přes 6 let, popularizuje ho v médiích, přednáší o něm na konferencích (HP W.I.N. – Women Intercultural Networking) a seminářích (Slaďování soukromého a pracovního života v ICT průmyslu).

Podílí se také na tvorbě analýz a evaluací pro významné instituce (Státní zdravotní ústav, Ústav molekulární genetiky Akademie věd) a přípravě žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU a dalších zdrojů (Norské fondy, nadační dotace, státní dotace).

Daniela spolupracuje s řadou významných neziskových organizací, Asociace společenské odpovědnosti, Cats2cats, Asociace provozovatelů firemních a soukromých školek), firmami (Motorola Solutions CZ s.r.o., Baby Office s.r.o. ) a dalšími subjekty. Díky tomu dokáže našim členům poskytnout nejen poradenství, ale také je propojit jak s příslušnými lidmi ve firmách a institucích, tak s rodiči, jejichž zkušenosti pro ně mohou mít velkou cenu.

„Domnívám se, že změn ve společnosti z pohledu work-life balance lze dosáhnout zvýšením informovanosti o této problematice, společným prosazováním zájmů zaměstnaných a změnou postojů zaměstnavatelů.“

 

Ing. Štěpánka Mašlárová

Garantka projektů ESF

Štěpánka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru Mezinárodní politika a diplomacie. Při studiu se věnovala hlavně problematice Evropské unie a regionální politiky a problematice přeshraniční spolupráce.

Už během studia začala působit v oblasti dotačního poradenství a od roku 2013 administrativně i obsahově vedla několik vzdělávacích projektů financovaných například z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a rovněž projekty financované z mezinárodních dotačních programů (Program celoživotního vzdělávání 2007-2013, Mládež v akci, Přípravná akce partnerství v oblasti sportu 2013, Erasmus+ 2014-2020, Visegrádský fond).

Kromě řízení projektů zahrnuje její činnost rovněž zpracovávání projektových žádostí v rámci ESF i mezinárodních dotačních programů, monitoring dotačních příležitostí a příležitostnou lektorskou činnost.

Mojí srdcovkou jsou mezinárodní projekty – nemůžete z nich sice financovat rekonstrukci, ale dovedou nečekaně rozšířit obzory a přinést inspiraci. Ráda spolupracuji s lidmi, kteří mají o tento typ aktivit zájem – je vidět, že chtějí pro svou organizaci něco navíc.

Zaujala vás naše nabídka, kontaktujte nás