RODINA A PRÁCE – JDE TO!

Propojujeme svět práce a rodiny

Jak vám Family and Job může pomoci

Zaměřujeme se hlavně na tři oblasti pomoci. Zaprvé pomáháme rodičům malých dětí najít rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Zadruhé poskytujeme asistenci zaměstnavatelům při vytváření lepších podmínek pro zaměstnance s dětmi. A za třetí radíme provozovatelům jeslí, školek či dětských skupin, jak zvyšovat kvalitu služeb a lépe naplnit kapacity. Propojujeme rodiče, školky, firmy a další instituce, abychom společně uváděli work-life balance myšlenky do praxe.

Řekli o nás