Projekt LISTEN vytvořil nástroj pro evaluaci

Při práci s dětmi ve zranitelné situaci je vhodné sledovat a vyhodnocovat interakce a pokroky dítěte nebo to, jak reaguje na řízené aktivity. Proto naši partneři v rámci projektu LISTEN připravili jednoduchý nástroj pro hodnocení, který si můžete stáhnout níže.

Nástroj obsahuje:

  • Deník sociálních kompetencí – sledování, měření a vyhodnocování osvojování klíčových kompetencí dětmi a poskytnutí prostoru učitelům k reflexi přístupů zaměřených na dopad a na míru připravených činností zaměřených na děti
  • Pracovní listy pro měření a sledování dopadu činností spojených s účastí dobrovolníků i či venkovních činností v rámci místní komunity

 

Nástroje pro hodnocení