Učební plány pro mezigenerační komunitní akce na podporu inkluze (LISTEN projekt)

Přinášíme vám výstup mezinárodního projektu LISTEN, jehož přípravu koordinoval spolek Family and Job a z něhož máme největší radost:

  1. LISTEN Toolkit neboli sadu učebních plánů pro učitele, která zahrnuje 16 učebních plánů pro mezigenerační komunitní aktivity, rozdělené do 4 hlavních okruhů: a) rodina, b) město a místní komunita, c) země a kultura, d) planeta a ekologie: LISTEN Toolkit v českém jazyce
  2. Activity Kit neboli sadu doplňujících instrukcí k učebním plánům pro učitele, která je určena pro předškolní zařízení, která do práce s dětmi chtějí zapojit dobrovolníky: LISTEN Activity Kit v českém jazyce