Smyslů plná zahrada pro děti z jesliček

Dětská skupina Jesle Little Heroes se díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí dočká krásné zahrady s názvem Smyslů plná zahrada. Uprostřed hlavního města tak vytvoříme zelenou oázu, díky které přispějeme ke zlepšení klimatických podmínek a zadržování vody v krajině. Rozmanitost v osazení rostlin povede k zachování druhové rozmanitosti hmyzu, kterého v městských aglomeracích hojně ubývá.

Na současné zahradě naše děti trápil hlavně nedostatek stínu. Díky vysázení vzrostlých ovocných stromů a osazením několika edukativních prvků stínícími plachtami dosáhneme významného ochlazení, také vzdušná vlhkost ze stromů výrazně přispívá k ochlazení okolí.

U dětí je důležité budit zájem o přírodu v nejrannějším věku a vychovávat z nich zodpovědné lidi, kteří pochopí, že za naše životní prostředí jsme zodpovědní sami. Klíčovou rolí při tvorbě vztahu k přírodě je pro děti poznávání reality všemi smysly. Zahrada bude rozdělena do několika zón – trvalkové záhony mohou děti zkoumat zrakem, bylinkové plochy nabaží čich a užitková část zahrady uspokojí nejen chuťové buňky, ale zároveň slouží k edukaci. Děti mohou sledovat vývoj rostlin od semínka až po plod, který zužitkují při přípravě svačiny.

Po úpravách nevhodně členitého terénu získáme prostor pro zdokonalování motorických dovedností dětí. Dětská skupina pracuje podle plánu výchovy a péče, který má nadstavbu i enviromentálního programu. Tento program s vybudováním přírodní zahrady bude aktualizován na nové zázemí a podmínky. Dětem tak bude umožněno více praktických zkušeností a zážitků z reálné přírody místo učení se uvnitř a mohou tak trávit mnohem více času v podnětném venkovním prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

         

www.mzp.cz                                                           www.sfzp.cz