Měsíc: Červen 2023

Výstupy LISTEN v praxi – bezplatné vzdělávání a komunitní setkání v dětských skupinách

Mezinárodní projekt LISTEN, do kterého je spolek Family and Job zapojen, se zaměřuje na problematiku sociální inkluze v předškolním vzdělávání a v rámci začleňování znevýhodněných dětí se snaží propagovat využívání přístupu mezigenerační solidarity, který klade velký důraz na aktivní zapojení rodičů, resp. rodiny dětí. Hlavním cílem projektu je podpořit osoby pracující s dětmi (učitele, chůvy, … Continued