Výstupy LISTEN v praxi – bezplatné vzdělávání a komunitní setkání v dětských skupinách

Mezinárodní projekt LISTEN, do kterého je spolek Family and Job zapojen, se zaměřuje na problematiku sociální inkluze v předškolním vzdělávání a v rámci začleňování znevýhodněných dětí se snaží propagovat využívání přístupu mezigenerační solidarity, který klade velký důraz na aktivní zapojení rodičů, resp. rodiny dětí.

Hlavním cílem projektu je podpořit osoby pracující s dětmi (učitele, chůvy, dobrovolníky) formou bezplatného vzdělávacího kurzu zaměřeného na téma sociální inkluze v předškolním vzdělávání. Během projektu již proběhla dvě mezinárodní setkání a bylo vytvořeno několik dokumentů (srovnávací studie, část souhrnné metodiky), ovšem v posledních měsících se teprve teorie stává praxí.

Aktuálně je tedy možné se účastnit vzdělávacího kurzu a zároveň probíhají komunitní akce, které mají v praxi ověřit některé nově vytvořené aktivity.

Bezplatný vzdělávací kurz

Vytvořený vzdělávací kurz účastníkům poskytne dobrý teoretický základ pro práci se zranitelnými dětmi i rodinami. Školení je dostupné v angličtině a národních jazycích partnerů projektu, tedy i v češtině. Registrace k účasti byla spuštěna 23. května 2023 a školení bude možné absolvovat samostudiem do 30. června 2023. Po ukončení školení a vyplnění závěrečného testu dostanou všichni účastníci certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Školení je primárně určeno pro učitele mateřských škol a pečující osoby v DS/chůvy. Zúčastnit se ho ale mohou také studenti VŠ připravující se na práci s dětmi předškolního věku, účastníci rekvalifikačního kurzu pro chůvy či lidé, kteří spolupracují s dětskými skupinami či mateřskými školami (např. aktivní senioři – čtecí babičky/dědečkové apod.). Tito laičtí účastníci se mohou projektu účastnit coby dobrovolníci. V případě zájmu o účast na kurzu neváhejte kontaktovat českou koordinátorku projektu Kateřinu Jarolímkovou: katerina.jarolimkova@seznam.cz.

Komunitní setkání v dětských skupinách

V rámci projektu proběhne celkem 16 komunitních akcí pro děti a jejich rodiče, z toho čtyři budou uspořádány v ČR pod záštitou Family and Job. Smyslem těchto komunitních akcí je vyzkoušet jednotlivé řízené aktivity učebních plánů přímo v terénu a s pomocí zpětné vazby zúčastněných výukové materiály zdokonalit.

První dvě komunitní akce již proběhly v dubnu. Úspěšně se jich zhostily 2 organizace spolupracující s Family and Job, a to Firemní dětská skupina z.s. a Mateřská škola a jesle PlayWisely, z.ú., které je uspořádaly ve svých dětských skupinách v Mostě a Praze-Kunraticích. Pigy školka Most zvolila učební plán „Kolem světa za jeden den“, který je zaměřený na multikulturní výchovu, a uspořádala setkání, během nějž se rodiny žáků mohly zapojit např. přípravou tradičních jídel. Akce měla u dětí i rodičů velký úspěch a k naší velké radosti vzbudila v místní komunitě zájem o více podobných setkání.

V Play Wisely zase zvolili pracovat s tématem multikulturní výchovy pomocí metody Persona Doll. Ta umožňuje seznamovat děti hravou formou s problematikou různorodosti kultur a jazyků ve světě. Během setkání se tak rodiče mohli seznámit s imaginárním kamarádem jejich dětí, Mexičanem Santim, a společně s dětmi se dozvědět více o jeho rodině a zemi původu, stejně jako o rodinách spolužáků.

O přímou zkušenost s organizací a průběhem těchto komunitních setkání se zástupci organizujících spolků – výkonná ředitelka Jolana Jakoubková za Firemní dětskou skupinu a Pavla Hájková za Play Wisely – podělili na setkání partnerů projektu v Aténách.

Na konci června pak proběhlo třetí komunitní setkání, tentokrát v Jesle a školka Medvědi Kolín, tedy v dětské skupině Family and Job. Tématem byla rodina a mezigenerační spolupráce.

Za pomoci dobrovolníků byly pro děti připravené pracovní a výtvarné aktivity, které toto téma kopírovaly. Obrázek rodiny jako puzzle bylo třeba správně složit. Velké děti se seznamovaly s písmenky ve slovech označujících členy rodiny. Do připravené šablony domečku se umísťovali všichni členi velké rodiny vytištěné a v laminovacích foliích. Domů si děti odnášely na památku pracovní list, do kterého s dobrovolníky dokreslovaly vlastnosti svých rodičů. Abychom nezůstali s dětmi jen u výtvarné práce, proložili jsme akci i spoustou pohybových aktivit, které mohly děti absolvovat samy nebo za asistence svých rodičů.

S rodiči si tým pedagogů v malých skupinkách povídal o oblasti mezigeneračního učení a byly jsme rádi, že krom maminek a tatínků k nám zavítaly i některé babičky a dědečkové. Tím jsme zastoupili v celkovém počtu celé tři generace a dostáli i názvu naší zahrady „Zahrada všech generací“. Výzkum ukazuje, že děti, mladí lidé a dospělí mohou vytvářet partnerství, v nichž spolupracují a učí se jeden od druhého. Zapojením celých rodin do komunit a dalších podpůrných systémů se však lze dostat ještě o krok blíže k cíli vychovat zdravé mladé lidi, vybudovat silné a odpovědné rodiny.

Zahradní slavnosti se zúčastnilo 33 dětí ve věku 0-7 let, přes 40 dospěláků (z toho 2 dobrovolníci, 5 pedagogů).

Další informace o projektu najdete na webu familyandjob.eu.