Zahrada všech generací v zahradě jeslí a školky Medvědi v Kolíně

V zahradě dětských skupin Family and Job, z. s. v Kolíně (Jesle a školka Medvědi) bude realizován nový projekt s názvem Zahrada všech generací, na který se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Díky projektu dětem nabídneme možnost zkoumání přírodních zákonitostí, práci s přírodními prvky a poznávání přírodnin. Zahrada se promění v inspirativní prostředí pro děti, které zde mohou v kontaktu s přírodním prostředím rozvíjet své schopnosti, tvořivost a fantazii. Součástí projektu jsou nové vrbové domečky, výukové prvky (vzdělávací tabule, didaktické sety), bylinková zahrada a další prvky, které umožní kvalitní trávení času dětem z dětských skupin a při společných akcích také jejich rodičům a veřejnosti.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

         

www.mzp.cz                                                           www.sfzp.cz