Svět Jiřiček – přírodní zahrada pro přímý kontakt dětí s přírodou

Dětská skupina Jesle Jiričky se dočká krásné přírodní zahrady, nový projekt s názvem Svět Jiřiček se realizuje za pomoci dotace ze Státního fondu životního prostředí. Díky tomuto projektu dojde k rozvoji místního prostředí tak, aby zde mohla probíhat výchova zaměřená na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu. Dětem bude umožněn přímý, a hlavně dlouhodobý kontakt s přírodou.

Kontakt s přírodou by měly děti zažívat všemi smysly. Hlavně u městských dětí je potřeba zažívat přírodu jako prostor pro poznávání, hru a relaxaci. Jednotlivými vybranými prvky přispějeme ke zlepšení klimatických podmínek a zadržování vody v krajině. Pokud je dětem nabídnuta proměna přírody po celý rok a zkoumaní živočichů v jejich (pozorování je přirozený zájem o vše kolem sebe) samy si začnou nacházet odpovědi a organizovat svoje vlastní zkoumání. Každodenní kontakt s jednotlivými biotopy děti přirozeně a prožitkem fixují, jak je potřeba přírodu chránit a zároveň reagovat na klimatické změny.

Struktura zahrady je navržena tak, aby se neztrácela biodiverzita. Nebudou používány žádné chemické postřiky, pesticidy, umělá hnojiva. Proto máme v projektu zahrnuty – ptačí budky, hmyzí hotely, trvalkové záhony, vertikální záhon a další úžasné prvky. Dětská skupina pracuje podle plánu výchovy a péče, který má nadstavbu i enviromentálního programu. Tento program s vybudováním přírodní zahrady bude aktualizován na nové zázemí a podmínky. Dětem tak bude umožněno více praktických zkušeností a zážitků z reálné přírody místo učení se uvnitř.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

         

www.mzp.cz                                                           www.sfzp.cz