Vzdělávání členů Family and Job, z. s.

Podpora v oblasti vzdělávání pro zaměstnance členů Family and Job z.s., hrazena z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu, číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010807.

Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu mohou členské firmy v síti Family and Job z.s. vzdělávat své zaměstnance ve vybraných oblastech až tři roky zdarma. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt plynule navazuje na projekt, který byl realizován již od února 2017. Má ambici přinést školeným větší odborný rozhled a možnosti kariérního rozvoje a jejich zaměstnavatelům – našim členům – profesionální a spokojené zaměstnance a zaměstnankyně.