Vzdělávání členů Family and Job, z. s.

Podpora v oblasti vzdělávání pro členy a zaměstnance Family and Job z.s., hrazena z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu, číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005889

Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se mohou členské firmy a OSVČ se zaměstnanci v síti Family and Job z.s. vzdělávat ve vybraných oblastech až dva roky zdarma. Projekt, který realizujeme v celé České republice, zejména ve Středočeském kraji, začal již v únoru 2017 a má ambici přinést školeným větší odborný rozhled a možnosti kariérního rozvoje a jejich zaměstnavatelům – našim členům profesionální a spokojené zaměstnance a zaměstnankyně.