Získejte s námi dotaci na vzdělávání Vašich zaměstnanců!

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 31.8.2016 dotaci na vzdělávání zaměstnanců členů zájmových a profesních sdružení.
Rádi bychom Vám tedy nabídli účast ve vzdělávacím projektu naší neziskové organizace Family and Job z.s. Dotaci chceme směřovat na vzdělávání zaměstnanců – vedoucích i pečujících v zařízení péče o děti předškolního věku, které NEJSOU registrovány pod MŠMT /jsou provozovány jako dětská skupina nebo na základě živnosti/.

Školení se budou zaměřovat na oblast odborných pedagogickcýh a psychologických kurzů, softskills  a dále pak oblast obecného IT vzdělávání. Projet bude trvat 3 roky  Do projektu můžete zapojit i budoucí zaměstnace. Nesmíte ale školit osoby, která pro vás pracují na živnostenský list.

Vzhledem k pravidlům grantu nesmí školení probíhat v Praze, ale do projektu se mohou zapojit pražské organizace.  Datum zahájení vzdělávacích aktivit je plánováno na 03/2017.

Pokud máte o vstup do tohoto projektu zájem, vyplňte prosím jednoduchý dotazník nejpozději do 16.9.2016, který naleznete pod tímto odkazem: http://1url.cz/ItwkU.