V režii MPSV: Novinky ze světa slaďování pracovního a osobního života

Které připravované plány se dotáhly do konce a jaké jsou výsledky? Chtěli byste přispět k podpoře Vaší činnosti v oblasti podpory rodin s dětmi a seniory?

Čtěte dále.

Jednou z novinek letošního roku je právo otců na týden placeného volna po narození dítěte. Rodiče si také mohou nově nastavit čerpání rodičovského příspěvku podle toho, jak jim to vyhovuje. Další chloubou je narůstající počet dětských skupin. V prvním pololetí se otevřela již 300. dětská skupina v ČR a rovněž byl podpořen projekt mikrojesle. A další…

Takže jedno po druhém – Jak se daří dětským skupinám?

Současné a nově vznikající dětské skupiny nabízí v současnosti více než 3 900 míst pro předškolní děti, což zároveň i vytváří prostor rodičům začlenit se dříve na pracovní trh.

Poslední výzva v únoru 2017 byla čerpána do výše 927 879 631 Kč a byly tak podpořeny všechny žádosti, které splňovaly formální náležitosti. Dětské skupiny se staly oblíbenou formou zařízení péče o děti, kam je možné umístit děti od 1 roku. Další formou jsou podnikové dětské skupiny, které jsou považovány za stále častěji využívaný zaměstnanecký benefit.

Podporu všem poskytovatelům nabízí metodičky dětských skupin. V každém kraji najdete zastoupení a kontakty si můžete vyhledat na stránkách MPSV. Další alternativou je Síť Moje dětská skupina, která v poměrně krátké době (funguje od března 2017) přijala více než 60 členů, kteří mají možnost sdílet zkušenosti, využívat poradenství a účastnit se různých aktivit. Přidejte se k síti www.mojedetskaskupina.cz

V rámci projektu jsou také v současné době připravovány standardy kvality, které by měly do budoucna zajistit vysokou úroveň poskytovaných služeb v dětské skupině.

Dobrá zpráva pro tatínky!

Již od příštího roku budou moci tatínkové využít týdenní volno v období prvního šestinedělí po narození potomka. Toto volno pokryje dávka otcovské poporodní péče, přičemž z nemocenského pojištění bude otci poskytnuto 70% vyměřovacího základu jeho výdělku.

Hlavním cílem bylo zapojit oba partnery do péče o potomka, což má podle MPSV velký význam pro funkčnost rodinných vztahů a kvality života celé rodiny.

Čerpání rodičovského příspěvku a co se změnilo?

  • Rychlejší vyčerpání – dosud mohli rodiče čerpat pouze 11 500 Kč měsíčně. V tuto chvíli půjde o částku až cca 32 000 Kč u pracujících rodin s vyššími příjmy. Bude to šance pro rodiče, kteří se budou chtít vrátit rychleji do práce.
  • Lepší podmínky i pro rodiče, kteří dosud neměli možnost ovlivnit výši dávky. Jedná se především o studenty, osoby samostatně výdělečně činné, které si nehradí nemocenské pojištění a také nezaměstnané. Ti si budou moci nově volit čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 korun a zkrátit si tak dobu čerpání na tři roky.
  • Vyšší přídavek na dítě a také pro více rodin
  • Lepší podmínky také budou mít rodiny s vícerčaty

 A co slaďování pracovního a osobního života?

Evropská komise vydala dokument, který se týká budoucí sociální dimenze Evropské unie a ten shrnuje sociální situaci v jednotlivých členských státech.

Plánuje se balíček opatření, které cílí na slaďování pracovního a osobního života. Balíček se zabývá především zvýšením účasti žen na trhu práce, optimálním využitím jejich znalostního potenciálu, snížením nerovného odměňování a narůstající chudoby ve stáří, a to s cílem podpory rovného zacházení a také snahou zvýšit motivaci a produktivitu pracovníků a pomoci podnikům udržet si dobré zaměstnance.

Co myslíte, jak jsme na tom v České republice s chudobou?

Podle mezinárodních statistik patří Česká republika mezi země s nejnižší mírou ohrožení chudobou vůbec. Nejohroženější ale zůstávají domácnosti – s jedním rodičem, rodiny s více dětmi (3 a více) a domácnosti s nižším dosaženým vzděláním. Rozlišuje se tzv. Příjmová chudoba a další pohled na chudobu, který vychází z toho, co si určitá domácnost může ze svých příjmů dovolit pořídit. Zajímavým zjištěním je podle studie fakt, že pro více než jednu třetinu českých rodin je problémem neočekávaný výdaj ve výši 9,7 tisíce korun (36 % domácností v roce 2015).

.

Znáte projekt Fandi Mámám? Zde můžete podpořit maminky samoživitelky. Seznamte se s jednotlivými příběhy.

Aktuálním tématem je také nerovné odměňování žen

Podle slov Michaely Marksové je ČR mezi zeměmi EU v rovnosti žen a mužů na druhém místě od konce. Dvacet dvě a půl procenta rozdílu v odměňování v neprospěch zaměstnaných žen znamenají v průměru o 7 tisíc korun nižší měsíční platy, což ročně představuje částku kolem osmdesáti tisíc korun, které chybí v rozpočtech rodin.

Odměňování žen by se prý nemělo považovat za pouhé ženské téma, ale jako záležitost společenské kultury celé země. Bylo rovněž připomenuto, že ženy mají další roli v rodině, která se tradičně považuje za samozřejmost, a to úvazek při mateřské dovolené. Jana Maláčová, ředitelka Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV, promluvila o tom, že ministerstvo připravilo pětiletý projekt, jímž chce vyvolat celospolečenskou diskusi a využít stávající nástroje tak, aby se rozdíly mohly vyrovnat. Pozornost by se měla zaměřit také na slaďování profesního a rodinného života žen.

Doufejme tedy, že se v této oblasti posuneme z předposledního místa a budeme se rovností mužů a žen pyšnit třeba jako na Islandu, kde je zvýhodňování jednoho pohlaví na pracovišti nyní považováno za protizákonné.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30876/zpravodaj_cervenec_2017.pdf