Účastnili jsme se 1. ročníku Fóra rodinné politiky v Plzni

Ve dnech 31. 8. – 1. 9. 2017 proběhl v Plzni první ročník Fóra rodinné politiky, které uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za naši platformu Moje dětská skupina se konference zúčastnili: Daniela Vašíčková a Štěpánka Těžká, dále pak členové: Denisa Budínská a Jitka Chmelová za Dětské skupiny Sluníčka Ústí nad Labem a Luděk Svrček za Dětskou skupinu Protěž.

Program byl opravdu nabitý a bylo z čeho vybírat, proto jsme se s kolegyněmi rozdělily, abychom o nic nepřišly. Všechny přednášky byly také nahrávány na videokameru, Vy tak máte jedinečnou příležitost pustit si je ze záznamu na www.forumrodina.mpsv.cz.

Patří dvouleté děti do mateřských školek?

Jaroslav Faltýn: ředitel odboru předškolního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT
Zuzana Jentschke Stocklová: náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky MPSV
Blanka Plasová: katedra sociální politiky a sociální práce MU
Jitka Rychtaříková: katedra demografie a geodemografie PřF UK
Hana Sotáková, psycholožka PedF UK

JF: Dvouleté děti jsou na základě poptávky rodičů začleňovány do tříd MŠ již od roku 2005, nejedná se tedy o žádnou novinku. V roce 2015 se navrací babyboom, a tak se v letošním roce objevuje nejpočetnější skupina 2-3 letých dětí za poslední roky /v MŠ umístěno 35 000 těchto dětí z celkového počtu v ČR 103 000.

JR: V rámci Barcelonského summitu došlo k prohlášení členských států EU ohledně zajištění péče pro 33% dětí do 3 let. V roce 2001 připadlo na jednu českou ženu 1,6 dítěte, zatímco např. ve Francii 2,0 dítěte. Francie má ovšem pouze 3 měsíční placenou rodičovskou dovolenou, je prokázáno, že s vyšší ekonomickou aktivitou žen má plodnost vzrůstající tendenci. Je třeba si uvědomit, že ekonomická neaktivita žen má dlouhosáhlejší dopady – např. chudoba žen v důchodovém věku.

BP: Ačkoli není současná kapacita MŠ naplněna (kapacita je 401 000 míst, zaplněno je 360 000), problém nastává s lokálním rozvrstvením volných kapacit. To řeší především dětské skupiny, kterých je v současné chvíli 400 a poskytují místa pro cca 5 000 dětí. Klientelu dětských skupin tvoří převážně děti kolem 2 let. Bohužel zůstává nedořešený problém financování těchto zařízení po ukončení grantů z EU.

HS: Dvouleté děti mají svá vývojová specifika, jsou stále vázané na rodinu. Hlavní problém je v počtu dětí v jedné třídě a počtu učitelek/chův. HS je proti celoplošnému zapojování těchto dětí do MŠ.

ZJS: Domnívá se, že dvouleté děti patří do MŠ, ale do tříd, kde je dostatečný počet personálu na počet dětí. Je to ovšem na individuálním zvážení rodičů a české rodiny mají exklusivní možnost volby. Co bude s dětskými skupinami po roce 2020: MPSV tlačí na zaměstnavatele, aby v rámci svých CSR strategií převzali zodpovědnost za své zaměstnance a umožnili jim tak dřívější návrat na pracovní trh.

T.G.Masaryk: Není důležité vyhrát bitvu, ale je důležité dítěti utřít nos.

Další články na toto téma najdete na blogu www.mojedetskaskupina.cz.