Přivyděláváte si na rodičovské dovolené? Víte, kdy se výdělky musí danit?

Mnoho rodičů si přivydělává během rodičovské dovolené, což je jistě dobrý krok, ale máte přehled o tom, ve kterých případech musíte uvádět daň z příjmu, nebo je to pro Vás “španělská vesnice“?

Zde uvádíme několik situací, kdy je třeba daň odvádět a naopak. Věříme, že se Vám tyto informace budou hodit.

Pokud jsou Vaše roční příjmy z přivýdělku, v roli rodiče malých dětí (podnikání, pronájem, ostatní příjmy) vyšší než 15 000 Kč, máte povinnost podat daňové přiznání. V tomto případě je řeč o příjmech a nikoli o zisku. Pokud například získáte přivýdělkem 16 000 Kč, ale výdaje s tím spojené byly 10 000 kč, uvést Váš přivýdělek musíte.

Jak je to se slevou na poplatníka? Můžete uplatnit celou slevu na poplatníka, která sahá do výše až 24 840 Kč. Pokud je příjem jednoho z páru nižší než 68 000 korun/rok, druhý z páru si může odečíst 24 840 Kč jako slevu na vyživovanou manželku či manžela. Nepočítá se sem  sociální dávky ani rodičovská dovolená.

Níže uvádíme rozdělení některých činností, které se často týkají právě rodičů na rodičovské dovolené.

  • Příležitostná činnost – příležitostný pronájem movitých věcí; příležitostná výpomoc za peníze; příležitostný prodej vlastních výrobků; prodej domácích mazlíčků; prodej přebytků ze zahrádky. Pokud příjmy, nikoli zisk, nedosáhne 30 000 Kč/rok, nemusíte je v daňové přiznání uvádět. Pakliže jsou vyšší než zmiňovaná částka, pak jej uvést musíte.
  • Prodej nemovitosti – dani z příjmu se vyhne ten, kdo v bytě nebo v domě, který se prodává, bydlel alespoň dva roky nebo ve chvíli, kdy u dalších nemovitostí doba mezi nabytím a prodejem přesáhla 5 let.
  • Prodej movitých věcí – v případě že prodáváte své vlastní věci, je příjem od daně osvobozen. Pozor ale když prodáváte více kusů a v pravidelných intervalech – to by se pravděpodobně jednalo o podnikání a správci daně byste museli prokázat, že jde o Vaši osobní spotřebu.
  • Prodej cenných papírů – příjmy z prodeje nemusíte danit v případě, že jejich úhrn nepřesáhne 100 000 Kč v daném roce. Toto platí v případě příjmu, nikoli zisku. Peníze zdanit musíte, pokud doba držby cenných papírů nepřesáhla 3 roky.
  • Příjmy z převodů – nejčastěji se to týká prodeje družstevních bytů. Zde platí, že pokud jste podíl vlastnili po dobu delší než 5 let, potom příjem nepodléhá zdanění. To stejné platí také v případě, kdy podíl vlastnil příbuzný, po kterém jste jej zdědili.
  • Jiné/ostatní příjmy – patří sem například příjmy ze zděděných autorských práv či bezůplatné příjmy, tedy například dědění a darování. Pokud dědíte, či dostanete dar od příbuzných, příjmy jsou od daně osvobozeny. Stejná situace nastává, pokud získáte dar od nepříbuzných do 15 000 Kč. Pokud jste někdy v minulosti uplatňovali daňové výhody ze životního pojištění, penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření a poté smlouvu předčasně ukončili, je povinnost dříve odečtené částky (za 10 let dozadu) uvést jako „jiný ostatní příjem“.

Přejeme Vám úspěšné podávání daňového přiznání a doufáme, že Vám informace v tomto článku budou k užitku.

Zdroj: NOVÁKOVÁ, Jolana. Přivyděláváte si? Návod jak tyto peníze zdanit. MF DNES. 2017, (28/44), 10 – 11.