(Nejen) v Podolí se budou setkávat děti a senioři v rámci projektu 2generace

Návštěvy seniorů v dětských skupinách a školkách, společné aktivity v domovech pro seniory, školení pro seniory i učitele, společná setkání a kulturní akce, to vše je součástí nového projektu 2generace. Cílem projektu je umožnit dětem a seniorům přirozeně se setkávat a trávit společně příjemné chvíle. Právě nyní je možné stát se jeho součástí.

Cílem projektu 2generace je podpořit mezigenerační setkávání seniorů a nejmenších dětí tak, aby mohli společně sdílet čas. Součástí projektu jsou návštěvy dětí z mateřských škol a dětských skupin v domovech pro seniory i návštěvy aktivních seniorů v mateřských školách a dětských skupinách. Výhodou projektu je možnost nastavit zaměření aktivit i jejich četnost podle chuti a možností obou stran.

Zapojit se mohou pražské dětské skupiny, mateřské školy, domovy seniorů a akční senioři z Prahy. Jednoho takového hledají třeba v dětské skupině Little Heroes z Podolí. „Naše dětská skupina má kapacitu 23 dětí ve věku od 1 roku, pro které teď hledáme babičku nebo dědečka, který by je chodil navštěvovat. Máme velkou zahradu včetně skleníku, když najdeme nějakého zahrádkáře, který bude rád trávit čas s dětmi venku, budeme moc rádi, nebráníme se ale i jiným aktivitám, třeba společnému kreslení nebo čtení,“ říká ředitelka dětské skupiny Ivana Varbanovová.

Součástí projektu jsou také setkávání seniorů s koordinátorem, která probíhají rovněž na Podolí, zajímavé přednášky a školení, která mohou senioři potřebovat pro své působení v dětské skupině. V plánu jsou také školení pro mateřské školy a dětské skupiny. Cílem je, aby paní učitelky věděly, co mohou od seniorů očekávat a jak správně k mezigeneračním kontaktům přistupovat.

Více informací je možné najít na webu www.2generace.cz, nebo přijít na jednu z akcí plánovaných na jaro/léto 2019.

Plán akcí:

9.4. Nordic Walking po Podolí
Sejdeme se ve 14:00 na tramvajové zastávce Výtoň a procházkou podél vody přivítáme jaro. Dojdeme až na základnu (Na Podkovce 20, Praha 5), kde bude připraveno něco na zub.

24.4. Kurz poskytování první pomoci dětem
Začínáme ve 14:00 na adrese Na Podkovce 20, Praha 5. Zástupci Českého červeného kříže nám ukážou, co je nejdůležitější při poskytování první pomoci dětem.

4. 5. Přednáška Pozitivní přístup k životu (nadace Lepší senior)
Víte, že optimismus je možné se naučit a že existují konkrétní postupy, jak dlouhodobě zvyšovat svoji každodenní spokojenost? Pořádáme ve spolupráci s nadačním fondem Lepší senior.

4. 6. Přednáška Péče o dítě a Montessori přístup
Kdo byla Maria Montessori a jaký úžasný systém vzdělávání vytvořila? Co je to absorbující mysl, co jsou sensitivní období a jak nejlépe podpořit vývoj dětí od 1 do šesti let?

Dále připravujeme: strollering po Podolí (dynamická procházka s kočárky), přednášku na téma dětské psychologie, společné grilování.

Všechny aktivity začínají ve 14:00 a jsou pro pražské seniory zdarma. Účast na akcích není podmíněna účastí v projektu. Projekt je podpořen z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Praha – pól růstu.

Více informací:

Štěpánka Mašlárová
stepanka.maslarova@gmail.com
734570434