Jak budujeme zahrady se Zelenými Oázami

Po příkladu z naší dětské skupiny na Kladně nyní pokračujeme s novým projektem z programu Zelené oázy podpořeným Nadací Partnerstvím a Mol Česká republika i v dětské skupině v Kolíně.

Grantový program Zelené oázy podporuje projekty zejména v městském prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to s aktivním zapojením veřejnosti. Finanční prostředky jsou poskytovány na Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout.

Na základě připravených podkladů jsme získali grant pro vytvoření Zahrady všech generací v Kolíně v dětské skupině Jesle a školka Medvědi.

Zahrada všech generací představuje myšlenku využití potenciálu malé zahrady u domu v centru průmyslové části města. Chceme využít ekologický potenciál starých stromů a vytvořit zahradu, která bude nabízet možnost zkoumání přírodních zákonitostí, práci s přírodními prvky a bude prostorem pro setkávání více generací. Bude se tu prolínat ekovýchova a komunitní mezigenerační setkávání v přírodě. Vznikne venkovní výukový a pobytový prostor pro environmentální výchovu dětí v jesličkách i školce. Chceme vytvořit v rušném místě prostor, který bude oázou klidu i plný přírodních překvapení.

Naše práce se rozdělila do několika aktivit v průběhu celého roku:

  • Na zahradě o zahradě – seznámení s projektem pro rodiče a děti, vytyčení ploch, tvorba podkladů, konzultace s dendrologem.
  • Zahradní dílna – realizace jednotlivých prvků dle plánu, příprava terénu, revitalizace předzahrádky, umístění dřevěných prvků a smyslového chodníku. Výstavba dřevěné pergoly, venkovní kuchyně, kompostéru a vysokých záhonů.
  • Realizace kamenných ploch, oblázkových ploch, pískové plochy a vodního prvku, výsadba dřevin a keřů – zapojení nádrže na dešťovou vodu s ruční pumpou, vytvoření kamenných chodníčků, ploch pískových i oblázkových.
  • Tvorba metodických pomůcek a materiálů – zaměstnanci dětské skupiny spolu s dětmi vytvořili pracovní sešit „Moje první povídání o vodě“ a Montessori pomůcku „Vývoj plodů“.
  • Jarmark v zahradě – jarmark s ekologickým a edukativním přesahem. Osázení vysokých truhlíků bylinkami, vytvoření skalek z trvalek, ochutnávka produktů ze zahrady, usazení smyslového chodníku. Aktivní spolupráce s veřejností.
  • Slavnostní otevření – zahrada na den otevřena široké veřejnosti.

Připravila: Ing. Martina Tesaříková, ředitelka DS Kolín