O nás

Family and Job

Family and Job je zapsaným spolkem založeným v roce 2013. Tato zájmová nezisková organizace slučuje fyzické i právnické osoby za účelem prosazování společného zájmu, jímž je slaďování soukromého a pracovního života. Spolupracujeme se zaměstnavateli, rodiči, předškolními zařízeními a dalšími organizacemi, které se na politice slaďování obou sfér chtějí aktivně podílet. Naše aktivity spočívají v propagování myšlenky slaďování, jejím rozšiřování do všech odvětví pracovního trhu i ve sdílení kontaktů, zkušeností a know-how mezi jednotlivými členy.

Partnerskou organizací naší platformy se může stát právnická i fyzická osoba, zaměstnavatel i organizace, jejíž činnosti jsou v souladu s cíli a posláním platformy.

Family and Job z.s.

Sídlo: Biskupcova 1643/37, Praha

Korespondenční adresa: Staropramenná 7, Praha 5, 150 00

IČ: 02383314

 

Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se mohou členské firmy a OSVČ se zaměstnanci v síti Family and Job z.s. vzdělávat ve vybraných oblastech až dva roky zdarma. Projekt, který realizujeme v celé České republice, zejména ve Středočeském kraji, začal již v únoru 2017 a má ambici přinést školeným větší odborný rozhled a možnosti kariérního rozvoje a jejich zaměstnavatelům – našim členům profesionální a spokojené zaměstnance a zaměstnankyně.

Work-life balance

Pro to, o co ve Family and Job usilujeme, se od 70. let 20. století vžil termín work-life balance neboli „rovnováha mezi pracovním a osobním životem“. Dnes se s tímto označením setkáte hlavně v souvislosti se společenskou odpovědností firem (CSR). Zaměstnavatelé, kteří vycházejí vstříc rodinnému životu zaměstnanců (volnou pracovní dobou, firemní školkou či dalšími benefity), tím ovšem nejen přispívají ke společnému dobru, ale také zvyšují svou atraktivitu a prestiž. Díky tomu mají větší šanci získat kvalifikované a loajální zaměstnance a uspět tak mezi konkurencí.

V rámci work-life balance firmy nejčastěji poskytují následující benefity

  • Zařízení péče o děti či příspěvky na tato zařízení (školky, dětské skupiny)
  • Flexibilní pracovní doba a homeoffice
  • Podpora mužů a žen na mateřské a rodičovské dovolené
  • Umožnění péče o seniory a nemocné členy rodiny
  • Family friendly prostředí

Dětské skupiny Family and Job

Mgr. Daniela Vašíčková, DiS

Zakladatelka organizace Family and Job

Daniela je zakladatelkou organizace Family and Job. Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci v oboru pedagogika-sociální práce a Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Kroměříži, obor sociální pedagogika. Tématu work-life balance se věnuje přes 6 let, popularizuje ho v médiích, přednáší o něm na konferencích (HP W.I.N. – Women Intercultural Networking) a seminářích (Slaďování soukromého a pracovního života v ICT průmyslu).

Podílí se také na tvorbě analýz a evaluací pro významné instituce (Státní zdravotní ústav, Ústav molekulární genetiky Akademie věd) a přípravě žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU a dalších zdrojů (Norské fondy, nadační dotace, státní dotace).

Daniela spolupracuje s řadou významných neziskových organizací, Asociace společenské odpovědnosti, Cats2cats, Asociace provozovatelů firemních a soukromých školek), firmami (Motorola Solutions CZ s.r.o., Baby Office s.r.o. ) a dalšími subjekty. Díky tomu dokáže našim členům poskytnout nejen poradenství, ale také je propojit jak s příslušnými lidmi ve firmách a institucích, tak s rodiči, jejichž zkušenosti pro ně mohou mít velkou cenu.

„Domnívám se, že změn ve společnosti z pohledu work-life balance lze dosáhnout zvýšením informovanosti o této problematice, společným prosazováním zájmů zaměstnaných a změnou postojů zaměstnavatelů.“

Bc. Petra Kubálková

Garantka sekce zaměstnavatelé

kubalkovaPetra Kubálková je garantkou oblasti diverzity a rovných příležitostí žen a mužů. Je zakladatelkou konzultační společnosti C2C Solutions Group, která vznikla v roce 2012 a specializuje se na poradenství a audity. Společnost spolupracovala  s řadou ziskových a neziskových organizací a poskytovala svoje služby při realizaci projektů zaměřených na tuto oblast financovaných z ESF. Je přispěvatelkou do časopisů HR Forum, Moderní obec nebo HR kavárna.

V rámci své činnosti realizovala poradenství pro řadu významných společností: APERIO, Kraj Vysočina, MěÚ Slaný, Masarykova Univerzita, Česká pošta, Česká spořitelna, Linet, ČSOB, DS Smith Packaging s.r.o. CR, Europasta SE, Black & Decker s.r.o., Madeta a.s., IBM Praha a řadu dalších společností.

Petra Kubálková je zakladatelkou neziskové organizace cats2cats z.s., která byla založena v roce 2010 a věnuje se networkingu, mentoringu a podpoře žen v byznysu a podnikání.

Motto: treating everyone with fairness and respect is a way how to build equal society

Mgr. Hana Krejčí

Garantka sekce rodiče

Hanka je zakladatelkou projektu „Baby Office – práce a děti pod jednou střechou“, jehož cílem je pomoci aktivním rodičům sladit práci, rodinu i zábavu. Provozuje coworkingové centrum pro pracující rodiče, kde je možné pronajmout si místo ve sdílené kanceláři a dítě umístit do miniškolky. Realizuje projekt Mobilní dětské koutky, který umožňuje rodičům účastnit se nejrůznějších akcí, zatímco je o jejich děti postaráno. Nabízí služby mobilního nebo pevného dětského koutku i do firem.

Hanka je absolventkou magisterského studia sociologie a sociální antropologie a bakalářského studia oboru sociologie a sociální politiky na Fakultě sociálních věd UK.

Je maminkou 3 dětí.

Moto: Pokud něco opravdu chci, tak se mi to vždy splní.

 

Ing. Štěpánka Těžká

Garantka projektů ESF

Štěpánka je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru Mezinárodní politika a diplomacie. Při studiu se věnovala hlavně problematice Evropské unie a regionální politiky a problematice přeshraniční spolupráce.

Už během studia začala působit v oblasti dotačního poradenství a od roku 2013 administrativně i obsahově vedla několik vzdělávacích projektů financovaných například z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a rovněž projekty financované z mezinárodních dotačních programů (Program celoživotního vzdělávání 2007-2013, Mládež v akci, Přípravná akce partnerství v oblasti sportu 2013, Erasmus+ 2014-2020, Visegrádský fond).

Kromě řízení projektů zahrnuje její činnost rovněž zpracovávání projektových žádostí v rámci ESF i mezinárodních dotačních programů, monitoring dotačních příležitostí a příležitostnou lektorskou činnost.

Mojí srdcovkou jsou mezinárodní projekty – nemůžete z nich sice financovat rekonstrukci, ale dovedou nečekaně rozšířit obzory a přinést inspiraci. Ráda spolupracuji s lidmi, kteří mají o tento typ aktivit zájem – je vidět, že chtějí pro svou organizaci něco navíc.

Zaujala vás naše nabídka, kontaktujte nás